شرکت اشراق رایانه پژوه ویرا

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر مسبح
نرم افزار حسابداری چند ارزی ارزیسافت
نرم افزار حسابداری اتوماتیک فروشگاهی و تولیدی حسابیس
نرم افزار حسابداری مخصوص حسابداران با نام حسابسافت